Wikipedia:Igralište

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Crkva u Šljivnu[uredi izvor]

Jugozapadno od Banjaluke nalazi se selo Šljivno, danas bez ijednog nastanjenog stanovnika, a u prošlosti je bilo poput svojevrsnog crkvenog centra. U njemu se nalazi crkva brvnara na uzvišenju sa nazivom Banjalučke Vrhovine. Pored lokaliteta stare drvene crkve, podignuta je 1934. godine nova zidana crkva. Posvećena je Blagovijestima i smatra se najstarijom očuvanom crkvom brvnarom u Bosni i Hercegovini, jer se datira u 1756. godinu. Na skoro raspadnutom drvenom kolu očuvao se jedan dio sa oštećenim zapisom sa sitnim slovima, izveden crvenom bojom na bijeloj osnovi i samo se djelimično može pročitati. Na zapisu su očuvana imena istorijskih lica i datumi.

Odobrenjem oca .... visokopreosvećenog mitropolita dabrobosanskog gospodina, Gavrila Mik(h)ailovića ... Crkva i ... Bosanskom Mehmed paši zvanom Kukavica u ljetu po nastanku (svijeta) 7263 a po ovaploćenju Boga Slova... 1756 tekuće. Mjeseca decembra 12. dana, tada su prihod(i)... Svetu crkvu i nazove hram .... Mitropolit po imenu Gavrilo.... i gospodin Danilo.... gospodin iguman jeromonah...... 1756. (oktobra) 5. ...... Božanstveni polilej otkupi..

http://www.fmks.gov.ba/download/zzs/1953/9-1953.pdf PETAR MOMIROVIC DVE DRVENE CRKVE U BOSANSKOJ KRAJINI

Po izvesnim pojavama na samoj građevini i po plitko i sitnije urezanoj godini 1838. na nadvratniku može se zaključiti da je crkva te godine obnavljana. Dodata je apsida kao produžetak. Po toj preradi crkva bi pripadala prelaznom tipu.

Crkva se sastoji iz tri djela: oltara, naosa i pritvora. Oltar zahvata samo apsidni prostor. Na sredini je sveti prijesto na dekorativnom drvenom stupcu s kamenom pločom. Od stupaca dovratnika, carskih i sjevernih vrata i arhitrava sastoji se oltarska pregrada. U šupljinama su postavljene ikone u dva reda, prestone i svetiteljske. Naos je dug 3,72 m, a pritvor 1,28 m. Nad pritvorom je ostatak hora, dug 1,68 m. Crkva je bez tavanice. Patosana je grubim nepravilnim pločama. Na sredini naosa nekad je visilo drveno Bogorodnično kolo – polijelej. Naknadno je izgrađen drveni zvonik u crkvenom dvorištu nedaleko od crkve, koji je pokriven četvoroslivnim krovom. Skelet je od nastavljenih i izukrštanih greda, a zidovi obloženi daskama.